بحت و دعوا در زندگی زناشویی امری اجتناب ناپذیر است. مسئله این است که چگونه دعوا کردن را یاد بگیرید تا بتواند مشکلات‌تان را به درستی حل و فصل کنید.

در این مقاله از سلامت زیستی به شما راه مدیریت مشاجره‌های زناشویی را یاد می‌دهیم. با ما همراه باشید.