گرایش جنسی درواقع الگوی ثابت تمایلات جنسی فرد است. برای مثال اگر فرد معمولا به هم جنس خود از نظر جنسی و اجتماعی و عاطفی سوق پیدا می‌کند، گرایش جنسی او را هم جنس گرایی می‌دانند. معمول‌ترین گرایش جنسی دگرجنس گرایی است که در آن زن به مرد و مرد به زن گرایش دارد. اما گرایش‌های جنسی دیگری هم وجود دارد. خیلی از افرادی که در هویت جنسی‌شان دچار مشکل می‌شوند، درواقع درگیر یک گرایش جنسی غیرنرمال هستند و به نوعی از آن اطلاع ندارند. با اینکه تمایل جنسی آن‌ها به طوری است که با عرف جامعه تعارض داشته باشد. همه این مسائل آسیب‌های روحی و روانی زیادی را در پی دارد.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید در در خصوص انواع گرایش جنسی با هم صحبت کنیم.