رابطه جنسی بخش مهمی از زندگی را تشکیل می‌دهد که کم و کیف آن هم از اهمیت زیادی برخوردار است. برای اینکه بتوانید زندگی مشترک خوبی داشته باشید، بهتر است زندگی جنسی خوبی را هم تجربه کنید. یکی از موانعی که سر راه داشتن زندگی جنسی خوب و سالم وجود دارد، مشکل در ارضا شدن یا دیر ارضا شدن زنان است. البته دیر ارضا شدن در مردان هم وجود دارد و می‌تواند به عنوان یک مشکل دیده شود.

در ادامه مشکلاتی که در خصوص ارضا شدن زنان وجود دارد را می‌خوانیم.