تجاوز جنسی یکی از مخوف‌ترین و ناراحت کننده‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای هر کسی رخ بدهد. تجاوز جنسی انواع متعددی دارد و در تمام جوامع هم می‌توان کم و بیش آن را مشاهده کرد.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید تا در خصوص انواع تجاوز جنسی و نحوه مقابله با آن بیشتر بدانیم.