جنسیت و تمایلات جنسی یک بعد از شخصیت انسان است که وسعت بسیار زیادی هم دارد و می‌تواند فرد را به سمت و سوهای خوب یا بد متعدد سوق دهد. یکی از مواردی که در پی این بعد از انسان با آن مواجه می‌شویم، اعتیاد جنسی یا زیاده خواهی جنسی است.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید تا در خصوص این عارضه بیشتر با هم صحبت کنیم.