آزواسپریمی یا اسپرم صفر یا بی نطفگی یکی از انواع دلایل ناباروری مردان است که به خاطر کمبود تعداد سلول‌هیا جنسی آقایان به نام اسپرم در منی رخ می‌دهد و در آن فرد قادر به تولید مثل و فرزند آوری نیست.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید تا بیشتر در مورد اسپرم صفر یا آزواسپرمی صحبت کنیم.