شقاق مقعدی یا فیشر، زخم سطحی یا پارگی عمیق پوشش سلولی مقعد است که به خاطر فشار زیاد در زمان اجابت مزاج ایجاد می‌شود. این بیماری معمولا یکی از پیامدهای بیماری یبوست مزمن است. این عارضه باعث درد و خونریزی در زمان اجابت مزاج می‌شود.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید تا راهکارهای طبیعی و سنتی درمان شقاق مقعد را به شما یاد بدهیم.